Kategorie
Finanse Rozwój

Jaki jest największy bloker na drodze do finansowej niezależności?

Finansową niezależność – rozumiem jako sytuację, kiedy osoba ma wystarczające środki na życie minimum na obecnym poziomie, bez konieczności wykonywania pracy na etacie, czy też innej aktywnej formy zarobkowej. Mówiąc inaczej żyje dzięki środkom z aktywów. Najczęściej cel, jakim jest finansowa niezależność wydaje się być nieosiągalny. Tymczasem posiadając dobry plan i systematycznie go realizując jesteśmy […]